Opera Ambureg

Elektronische registratie van gegevens voor ziekenvervoer

Een compacte webtoepassing voor tablet

De koppeling met e-Health, het centraal serversysteem van de overheid voor zorgverstrekkers. Ambureg is een pilootproject voor elektronische registratie van gegevens met betrekking tot de patiënt, zorgen en middelen die zijn ingezet door ziekenwagendiensten in het kader van spoedinterventies.

Koppeling met de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

De EMSR registratie webservice biedt de ziekenwagendiensten de mogelijkheid om gegevens te registreren per inzet van een ziekenwagen en per patiënt die in behandeling werd genomen. Deze gegevens worden bij de overdracht van de patiënt ter beschikking gesteld aan het ziekenhuis waarheen de patiënt vervoerd werd. Geselecteerde gegevens worden ter beschikking gesteld aan de FOD VVVL (medische gegevens in geanonimiseerde vorm) en aan het RIZIV en het fonds dringend medische hulpverlening (niet medische persoonsgegevens).

Krachtige toepassing

 • Een webbased desktop toepassing (bereikbaar via browser)
 • Een webbased mobiele toepassing op tablet (bereikbaar via browser)
 • Een kleine installeerbare toepassing op tablet voor inlezen eID kaarten patiënten

Objectieven

 • Gebruiksvriendelijke elektronische registratie tijdens rit met de ziekenwagen: aard van parameters (rit informatie, persoonsidentificatie, medische informatie), ingezette materiaal (ladderwagen, bijstand, mankracht), ...
 • Keuze variabelen: "only once" principe, grondig overwogen in overleg met de sector door FOD
 • Consultatie van geregistreerde fiches door piloot-ziekenhuizen
 • Overdracht geanonimiseerde gegevens naar FOD VVVL
 • Overdracht niet-medische gegevens naar RIZIV door FOD
 • Overdracht niet-medische gegevens naar Fonds DGH

Koppeling met facturatie

De Opera Ambureg toepassing heeft een open interface voor communicatie met derde partijen (via .csv of .xml protocol).
Opera Ambureg kan in twee modes werken:

 1. De facturatiegegevens worden in detail, met bestemmeling, opgemaakt en doorgestuurd naar een facturatiepakket waar de facturatie verder wordt afgehandeld.
 2. De facturen worden opgemaakt (met factuurnummer), kunnen worden afgedrukt, verzonden per e-mail of op papier, en de factuurgegevens kunnen doorgestuurd worden naar een boekhoudpakket (SAP, Abi, Cipal-Schaubroek, ...).

Een toepassing ontwikkeld in een Publiek-Private Samenwerking

Het IPR (Intellectual Property Right) van deze toepassing behoort toe aan de brandweergemeenschap, de Hulpverleningszone Fluvia. De geïnteresseerde partners worden technisch ondersteund door Traxgo. De sterkte van Ambureg, een module van het Opera platform, bestaat erin dat deze module ontwikkeld is - minimum volgens de voorschriften (cookbooks) - door DGH, binnen HVZ Fluvia en voor DGH algemeen. HVZ Fluvia stelt de module ter beschikking van de potentiële partners om deze nadien gezamenlijk te beheren alsook opmerkingen en/of verbeteringen op een uniforme wijze door te voeren.

Contacteer HVZ Fluvia

Partners